Zapisy na imprezę

Jeśli chcecie popływać kajakiem podczas imprezy, to trzeba zarezerwować sobie miejsce. Można zrobić to na dwa sposoby:

• wypełniając formularz zgłoszeniowy online (do 4 czerwca 2022 r.),
• zgłosić się bezpośrednio podczas imprezy (5 czerwca 2022 r.), o ile będą wolne miejsca.

Zachęcamy, aby zgłaszać się na imprezy w pierwszym terminie (przez formularz internetowy)!

Za osoby niepełnoletnie zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie.
W każdym kajaku przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.

Uwaga, uwaga!

Pływanie kajakiem podczas imprezy jest bezpłatne dla wszystkich chętnych!
Oczywiście do wyczerpania dostęnych miejsc. 🙂

Zapraszamy!

1. Informacje ogólne
a) Zgłaszając się do udziału w imprezie, nie trzeba mieć kajaka – Organizator zapewnia pulę dwuosobowych kajaków turystycznych wraz z osprzętem (kamizelki i wiosła).
b) Część kajaków będzie miała dodatkowe siedzisko dla małego dziecka (do 8 lat i wadze do 25 kg), więc możliwe jest płynięcie w 3 osoby.
c) W imprezie można brać udział na własnych, dowolnych kajakach.

2. Uczestnictwo
a) Udział w imprezie może wziąć każdy – bez względu na wiek, poziom sprawności, umiejętności i doświadczenie kajakarskie.
b) W każdym kajaku przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.
c) Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod stałą opieką i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
d) Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
e) Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezach kajakowych oraz złożenie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad udziału w imprezie poprzez potwierdzenie własnoręcznym i czytelnym podpisem na formularzu Organizatora podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
f) Za osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2e), dokonuje rodzic lub opiekun prawny albo osoba, która sprawuje opiekę na nieletnim podczas imprezy.

3. Limit uczestników
a) Organizator gwarantuje pulę kajaków turystycznych z osprzętem (kamizelki i wiosła). W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępna liczba kajaków o udziale w imprezie decyduje kolejność prawidłowej rejestracji.
b) Liczba uczestników z własnymi kajakami nie jest limitowana.

4. Zapisy
a) Rejestracji udziału w imprezie można dokonać na dwa sposoby:
• wypełniając formularz online (do 4 czerwca 2022 r.),
• zgłosić się bezpośrednio podczas imprezy (5 czerwca 2022 r.), o ile będą wolne miejsca.
b) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.
Zachęcamy, aby zgłaszać się na imprezy w pierwszym terminie (przez formularz internetowy)!

5. Opłaty za udział w imprezie
Udział w imprezie jest dla wszystkich bezpłatny!

6. Świadczenia
a) W ramach opłaty za udział w imprezie Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
• udział w imprezie,
• wypożyczenie kajaka turystycznego dwuosobowego wraz z osprzętem,
• zabezpieczenie na wodzie,
• ubezpieczenie NNW.