Trasa

1. Informacje ogólne
a) Impreza odbywać się będzie na akwenach: Kanał Młynówka i Martwa Wisła.
b) Trasa do przepłynięcia liczy około 2 km i poprowadzona jest na odcinku:
przystań kajakowa na Kanale Młynówka – most 1000-lecia Odzyskania Niepodległości Polski – przystań kajakowa na Kanale Młynówka
c) Trasa może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i stan wody.

2. Sposób pokonywania trasy
a) Uczestnicy pokonują trasę w dogodnym dla siebie tempie, jednakże nie dłużej niż 30 min.
b) Czas pokonania trasy liczony jest od godziny startu dla poszczególnych grup (zgodnie z programem).
c) Każdy uczestnik imprezy (dotyczy każdej osoby niezależnie od wieku i umiejętności pływackich) zobowiązany jest do pływania kajakiem w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.

3. Ruch wodny
a) Wszyscy uczestnicy przestrzegać muszą zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
b) Impreza będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
c) Uczestnicy winni trzymać się na swoim kursie jak najbliżej linii brzegowej.
d) Uczestnicy muszą zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z innymi jednostkami pływającymi i stosować się do zasad poruszania się na wodzie, zwłaszcza ustąpić prawa drogi wszystkim większym jednostkom pływającym, łodziom żaglowym i statkom oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.

Mapka dzięki uprzejmości Wydawnictwa EkoKapio.